Offerteaanvraag overlijdensrisicoverzekering en/of uitvaartverzekering (brandweer)

Overlijdensrisicoverzekering en/of uitvaartverzekering

Fijn dat u een offerte aanvraagt voor overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering.

We maken het u gemakkelijk:

 1. Vul het vragenformulier zo nauwkeurig en volledig mogelijk digitaal in.
 2. Ontvang zo spoedig mogelijk een offerte voor de beste verzekering tegen de laagste premie.
 3. Geef uw akkoord via e-mail of via WhatsApp (06-53145736) en u bent direct verzekerd vanaf de gewenste datum of desgewenst direct na uw bericht.
 4. Ontvang achteraf per e-mail het aanvraagformulier.
 5. Vul in en teken de aanvraag vanaf uw PC, tablet, laptop, iPad, iPhone of smartphone.
 6. U ontvangt op korte termijn de bevestiging en polisstukken via e-mail.

Als u akkoord gaat met deze offerte kunnen wij de verzekering snel voor u afsluiten tegen het navolgende honorarium:

 • Uitvaartverzekering: € 75,- eenmalig
 • Overlijdensrisicoverzekering: € 150,- eenmalig

In combinatie met twee of meer schadeverzekeringen krijgt u € 25,- korting op dit tarief. U ontvangt hiervoor een aparte factuur nadat de verzekering is afgesloten. Door het akkoord gaan met de premie gaat u ook automatisch akkoord met ons éénmalige honorarium.

Offerte overlijdensrisico- of uitvaartverzekering aanvragen

 • Vermeld hier de gegevens van de aanvrager/ verzekeringnemer
 • Vermeld hier uw burgerlijke staat
 • Kruis aan voor welk soort verzekering u een offerte wilt (meerdere keuzes zijn mogelijk)
 • Vermeldt hieronder welke personen u wilt verzekeren
 • Kruis één of meer opties aan indien u een uitvaartverzekering wilt afsluiiten
 • DD dash MM dash JJJJ
 • Vermeld hier het bedrag in euro's dat u wilt verzekeren
 • Vermeld het bedrag in euro's dat u wilt verzekeren.
 • Vermeld hieronder met ja of nee of u elders nog lopende uitvaartverzekeringen hebt lopen. Indien het antwoord ja is, vermeld dan de verzekerde bedragen en einddata in het tekstvlak "toelichting" hierna
 • Wij gaan er van uit dat de verzekerden niet roken en ook de afgelopen 2 jaar niet gerookt hebben. Vermeld in dit bericht svp de naam van de verzekerde (n) die wel roken.
 • Kruis één of meer opties aan indien u de overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten.
 • Vul hier het percentage in dat het verzekerde bedrag jaarlijks daalt. Dit is meestal gelijk aan het rentepercentage van uw hypotheek.
 • DD dash MM dash JJJJ
 • Vul hier het gewenste verzekerde bedrag per persoon in. Bij een verzekering op 2 levens wordt bij gelijktijdig overlijden slechts éénmaal het verzekerde bedrag uitgekeerd.
 • Indien u de overlijdensverzekering wenst te verpanden aan een hypotheekbank geef hier dan de naam van de hypotheekbank alsmede het leningnummer aan.(verpanding is verplicht indien het overlijden door molest/ gevechtshandelingen tijdens missie of uitzending meeverzekerd moet worden)
 • Geef hieronder aan welke soort verzekering je wilt.

Toelichting:

Ook een militair, politiefunctionaris of brandweerman kan een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering afsluiten. Wij werken met de meeste verzekeraars en zoeken de verzekeraar met de beste voorwaarden voor de scherpste premie voor u.

Tijdens uitzending, missie of gevechtshandelingen is de overlijdensrisicoverzekering slechts van kracht tot € 400.000,- per persoon en dient de uitkering te zijn verpand aan een hypotheek.

Voor nadere informatie kunt u altijd telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Desgewenst kunnen wij u via webcam persoonlijk adviseren.

Zorgverzekeringen:

Militairen in actieve dienst zijn verplicht verzekerd bij de SZVK en volgens het AMAR is daar voor hen geen vrije keuze in. Dit geldt natuurlijk niet voor burgerpersoneel in dienst van Defensie of voor de gezinsleden van de militair. Ook is het niet van toepassing voor veteranen of ex-militairen.

Er zijn heel veel aanbieders van zorgverzekeringen en dit behoeft gespecialiseerd advies. Lees meer over het kiezen van een zorgverzekering.