Dekking


Blijft mijn verzekering ook doorlopen als ik langer dan 8 maanden op missie ben of bv voor drie jaar wordt uitgezonden naar Aruba?

Als u gedurende 8 achtereenvolgende maanden niet meer feitelijk in Nederland woont, doen wordt u automatisch uitgeschreven bij het GBA van uw gemeente. Indien u wordt uitgezonden b.v. naar Aruba dan verplicht Defensie u om u uit te schrijven bij uw gemeente. Volgens de polisvoorwaarden van alle andere polissen eindigt dan de verzekering en de dekking. Bij het DefensiePakket van de DefensiePolis blijft uw verzekering gewoon van kracht.