Rechtsbijstandsverzekering


Is bij de rechtsbijstandverzekering militair recht en militair strafrecht meeverzekerd?

Ja, ook militair recht en militair strafrecht is meeverzekerd. Wij adviseren u wel lid te worden van de  Onafhankelijke Defensie Bond. Zeer effectief is de gespecialiseerde eerste lijn rechtshulp via de met ODB samenwerkende "Raadslieden" .